Vizija, misija


Vizija

Klaipėdos jūrų kadetų mokykla – moderni ir atvira kaitai ugdymo įstaiga, patraukli visos šalies jaunimui jūrinių tradicijų ir kultūros puoselėjimu, ugdanti Lietuvai ir pasauliui lyderius, savarankiškas, atsakingas, tvirto būdo ir kilnios dvasios, laisvas, kūrybingas ir pilietiškai aktyvias asmenybes.


Misija

Kartu su pagrindiniu ir viduriniu išsilavinimu suteikti kadetams jūreivystės, laivybos,  krašto gynybos žinių ir įgūdžių, tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius. Formuoti jūrų kadetų, kaip būsimų jūrinės valstybės  kūrėjų, kompetencijas ir vertybines nuostatas. Telkti aukštos kvalifikacijos pedagogus, modernizuoti ugdymo procesą, kurti dinamišką, jūrų kadetų ugdymo tikslus ir turinį atliepiančią edukacinę aplinką.

Skip to content