Vadovai

Direktorė

Eglė Liaučienė
Tel. +370 612 54718
El. p. egle.liauciene@jurukadetai.lt

Direktorės Eglės Liaučienės darbo grafikas

Direktoriaus šleifas

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Birutė Liepuonienė
Tel. +370 673 51120
El. p. birute.liepuoniene@jurukadetai.lt


neformaliojo švietimo skyriaus vedėja

Inga Tamašauskaitė
Tel. +370 673 59255
El. p. inga.tamasauskaite@jurukadetai.lt


neformaliojo švietimo skyriaus vedėjas

Arvydas Piepalius
Tel. +370 659 29230
El. p. arvydas.piepalius@jurukadetai.lt


direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams

Edita Merkevičienė
Tel. +370 673 51170
El. p. apskaita.pavaduotojas@jurukadetai.lt


Skip to content