Direktorė Gražina Skunčikienė

1979 m. Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos pedagoginiame fakultete įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo, užklasinio darbo metodininko kvalifikaciją

1979–1992 m. Klaipėdos Ievos Simonaitytės pagrindinės mokyklos ( iki 1997 m. – 15-oji vidurinė mokykla) lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

1992–1995 m. Klaipėdos Ievos Simonaitytės pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymo reikalams

1995–2019 m. Klaipėdos Ievos Simonaitytės mokyklos direktorė

Nuo 2019 m. Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos direktorė

1999 m. suteikta lietuvių kalbos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

2012 m. suteikta I vadybinė kvalifikacinė kategorija

Skip to content