Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, svarstanti mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo formas ir metodus. Ją sudaro mokyklos vadovybė, visi mokykloje dirbantys mokytojai ir kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai.

Mokytojų tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip kartą per pusmetį.

Skip to content