Mokyklos taryba

Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokyklos pedagogus, jūrų kadetus, tėvus (globėjus, rūpintojus) demokratiniam mokyklos valdymui, padedanti spręsti mokyklai aktualius klausimus.

Mokyklos tarybą sudaro 9 nariai – 3 pedagogai, 3 tėvai (globėjai, rūpintojai), 3 jūrų kadetai.

Pedagogų atstovai:

  1. Andžėlika Pluščiauskienė – pirmininkė.
  2. Jurgita Barasienė – sekretorė.
  3. Aurelija Šaučiūnienė.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai:

  1. Audronė Grigišienė.
  2. Rima Diliūnienė.
  3. Liudmila Žvirgždienė.

Jūrų kadetų atstovai:

  1. Simonas Diliūnas
  2. Dovydas Lėba.
  3. Dovilė Vyšniauskaitė.
Skip to content