Kadetų taryba

Kadetų taryba:

  1. Padeda organizuoti mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas.
  2. Teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, neformaliojo vaikų švietimo programų plėtros, socialinės veiklos.
  3. Organizuoja jūrų kadetų savanorystės veiklas.
  4. Atstovauja mokinių interesams Taryboje bei kitose savivaldos institucijose, tarpininkauja ginant mokinių teises mokykloje.
  5. Rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu mokykloje.
  6. Dalyvauja rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus.
  7. Svarsto mokyklos direktoriaus ar kuruojančio direktoriaus pavaduotojo teikiamus klausimus.

 Kadetų tarybos sudėtis:

Simonas Diliūnas – pirmininkas.

Dovilė Vyšniauskaitė.

Milana Kerušauskaitė.

Dovydas Lėba.

Vytautas Kubilius.

Beatričė Patašiūtė.

Rūta Ignatavičiūtė.

Karina Krupovič.

Smiltė Somolotovaitė

Skip to content