Minėjome Tarptautinę tolerancijos dieną

Trečią lapkričio mėnesio savaitę mūsų mokyklos bendruomenė aktyviai įsitraukė į pilietinę iniciatyvą „Tolerancijos švyturys“.
Per istorijos pamokas 5‒8 klasių mokiniai dalyvavo pokalbyje-diskusijoje „Tolerancija įvairiais istorijos laikotarpiais”. Jiems taip pat buvo vedamos dorinio ugdymo pamokos „Įžiebkime Tolerancijos švyturį šviesesnei rytdienai”.
Klasės valandėlių metu su auklėtiniais ne tik kalbėta apie pakantumą, bet ir piešiami, iš įvairių medžiagų gaminami Tolerancijos švyturiai, kurie vėliau buvo eksponuojami mokyklos koridoriuje. Mokiniai suprato, kad tolerancija suteikia žmonėms gebėjimą visuomenėje gyventi taikiai, priimti vieniems kitus, paisyti kitokių požiūrių taip, kaip švyturys padeda laivams nepaklysti ir naviguoti jūroje.
Pirmo aukšto koridoriuje buvo parengtas informacinis stendas „Lapkričio 16-oji ‒ Tarptautinė tolerancijos diena”.

Skip to content