Uždegėme pirmąją Advento vainiko žvakę

Katalikų pasaulyje ketvirtą sekmadienį prieš Kalėdas prasidėjo Adventas – susikaupimo ir apmąstymų, laukiant Jėzaus Kristaus gimimo, metas.
Gruodžio 2 dieną mūsų mokyklos aktų salėje vyko šiam laikotarpiui skirtas renginėlis, kurio metu šeštokės skaitė eiles, mokiniai ir mokytojai, nešdami ir dėliodami ant stalo žvakeles, vieni kitiems linkėjo daugiau meilės, atlaidumo, paramos, supratingumo, draugiškumo, gailestingumo, ramybės.
Mokyklos direktorė G. Skunčikienė, uždegusi pirmąją Advento vainiko žvakę, susirinkusiųjų prašė atsigręžti į šalia esančius žmones, įsiklausyti į jų mintis. Linkėjimus mokiniams bei mokytojams išsakė ir tikybos mokytoja D. Gelažnikaitė.
Su Advento pradžia mokyklos bendruomenę sveikino Klaipėdos švento Brunono Kverfurtiečio parapijos vikaras brolis T. Levickis ir padovanojo žvakę su religine simbolika.

Skip to content