Pažintinė kultūrinė veikla neįprastose erdvėse

Spalio 25-ąją, netradicinio ugdymo dieną, Jūrų kadetų mokyklos mokiniams organizuoti užsiėmimai, skaitytos paskaitos, kurių metu jie gilino žinias apie jūreivystę, laivybą ir karybą, taip pat ruošėsi artėjančiai mirusiųjų pagerbimo dienai, mokėsi formuoti palankų klasės mikroklimatą.

Penktokai susitiko su Vakarų (Jūrosšaulių 3-iosios rinktinės jaunųjų šaulių vadu A. Žukausku, kuris demonstravo vaizdo medžiagą apie Lietuvos šaulių sąjungos istoriją, pasakojo apie šios organizacijos veiklą. Vėliau penktos klasės kadetai lankėsi Lietuvos jūrų muziejuje ir dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Vėjų uostas“, kurio metu sužinojo apie vėjo teikiamą naudą bei daromą žalą, pagilino žinias apie žmonijos laivybos pradžią, didžiuosius geografinius atradimus, pasiektus plaukiant laivais. Jie taip pat vaikščiojo po vidaus ekspozicijų sales, susipažino su vandens augalais bei gyvūnais, ėjo povandeniniu tuneliu, lauko baseinuose apžiūrėjo pingvinus, ruonius ir jūrų liūtus.

Šeštokams Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos psichologas M. Radušis kalbėjo apie tai, kaip gerinti bendraklasių tarpusavio santykius. Specialistas paprašė kadetų ant lapelių užrašyti siūlymus, kaip spręsti klasėje kylančias problemas, ir pažadėjo juos aptarti su auklėtoja. Šeštokai taip pat lankėsi Klaipėdos laivininkų mokykloje.  Čia jie galėjo pagilinti laivybos ir jūreivystės žinias, aplankė praktinio mokymo patalpas, pamatė jose esančią įrangą ir priemones. Kadetai sužinojo, kokių specialybių mokoma šioje profesinėje mokykloje, kokios yra įsidarbinimo galimybės ją baigus, kiek laiko trunka mokslas.

 Septintos ir aštuntos klasių kadetus prieš artėjančias Visų šventųjų dieną ir Vėlines rimčiai bei susikaupimui sutelkė Klaipėdos švento Brunono Kverfurtiečio parapijos vikaras brolis T. Levickis. Jis kalbėjo apie atleidimo, pagarbos gyviesiems ir mirusiesiems svarbą. Po to kadetai vyko į Lietuvos aukštąją jūreivystės mokyklą, kurioje apžiūrėjo mokymosi aplinką, sužinojo, kaip joje rengiami jūrininkai ir specialistai jūrų uostui bei susijusioms su jo veikla įmonėms. Aplankė auditorijas ir laboratorijas, apžiūrėjo elektroninius treniruoklius, patys bandė dirbti su šešių tiltelių navigacijos treniruokliu, gilino išgyvenimo jūroje žinias, susipažino su laivo gesinimo ypatumais.

Pažintinės kultūrinės veiklos dieną mokiniai praleido ne tik turiningai ir įdomiai, bet ir pasisėmė naujų, jūrų kadetams aktualių žinių.

Skip to content