Mokiniai ir mokytojai susipažino su Lietuvos kariuomenės ginklais

Gruodžio 12 dieną Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono kariai mūsų mokykloje organizavo ginklų parodą, su kuria susipažino 5‒8 klasių mokiniai ir jų mokytojai. Tarp parodos eksponatų buvo galima išvysti raketų paleidimo sistemą, pistoletą, kulkosvaidį, automatinį šautuvą, taikliojo šaulio ginklą, prieštankinį granatsvaidį. Parodos lankytojams buvo nurodyti ginklų techniniai duomenys, paaiškinta, kaip jais naudotis. Mokiniai ir mokytojai taip pat susipažino su kario uniforma ir ekipuote ‒ galėjo užsidėti šalmą, dujokaukę, kuprinę, apsivilkti neperšaunamą liemenę.

Skip to content