Minėjome Laisvės gynėjų dieną

Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimas mūsų mokykloje sausio 13 dieną pagerbtas prisijungus prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija”.
Rytą languose sušvito vienybės bei atminimo žvakutės. Rikiuotės aikštėje iškilmingos vėliavos pakėlimo ceremonijos metu mokiniai skaitė eiles apie laisvę, žuvusiuosius Sausio 13-ąją pagerbė tylos minute, jiems uždegė žvakes.
Mokiniams dalykų mokytojai vedė pilietiškumo ugdymo pamokas. Jų metu buvo žiūrėtos dokumentinės vaizdo medžiagos ištraukos, kalbėta apie nepriklausomybės išsaugojimo svarbą.
Po pietų mokyklos bendruomenė dalyvavo pilietiškumo ugdymo pamokoje „Aš prisimenu, kodėl esame laisvi”. Lietuvos ir Klaipėdos miesto politiniai bei visuomenės veikėjai V. Čepas ir A. Grublys dalijosi prisiminimais apie 1991 metų sausio mėnesio įvykius Klaipėdoje. 1990‒1995 metais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos pirmininku buvęs V. Čepas kalbėjo apie laisvės gynėjų budėjimą savivaldybės pastate. Tuo metu Lietuvos Respublikos krašto apsaugos Klaipėdos savanorių rinktinės štabo viršininko pareigas ėjęs A. Grublys pasakojo, kaip buvo ruošiamasi galimam pasipriešinimui Klaipėdoje. Buvęs minėtos rinktinės savanoris, aktyvus 1991-ųjų sausio mėnesio įvykių dalyvis, mūsų mokyklos neformaliojo švietimo mokytojas R. Praleika demonstravo tai liudijančią dokumentinę vaizdo medžiagą.
Svečiai susirinkusiesiems aiškino, kodėl šiandien turime branginti nepriklausomybę, kuri tuomet buvo apginta, kalbėjo apie gyvenimo laisvoje šalyje privalumus.
Susitikimo pabaigoje atsistoję mokiniai, mokytojai bei mokykloje apsilankę V. Čepas ir A. Grublys tris kartus sušuko: „Mes ‒ už laisvą Lietuvą!“

Skip to content