Dalyvavome edukacinio konkurso „Olympis 2021“ rudens sesijoje

Lapkričio mėnesį mūsų mokyklos 5‒10 klasių mokiniai dalyvavo edukaciniame konkurse „Olympis 2021“. Rudens sesijos metu jie internetu atliko lietuvių kalbos, matematikos, informacinių technologijų, anglų kalbos, biologijos, istorijos, geografijos ir fizikos užduotis. Vasario mėnesį mokyklą pasiekė mokinių rezultatų suvestinė ir prizai.
Penktokas R. Šilgalis už sėkmingai atliktą informacinių technologijų testą gavo I laipsnio diplomą ir medalį. 5b klasės mokinei M. Skėrytei konkurso organizatoriai atsiuntė I laipsnio diplomus ir medalį už sėkmingai atliktas matematikos, lietuvių kalbos, biologijos bei anglų kalbos užduotis. Šeštokės R. Ignatavičiūtės informacinių technologijų žinios įvertintos I, biologijos ‒ II, o lietuvių kalbos ‒ III laipsnio diplomais. 7a klasės mokinė E. Vaitkutė, atlikusi anglų kalbos ir biologijos testus, laimėjo II vietos diplomus, o jos lietuvių kalbos, istorijos ir matematikos žinios buvo įvertintos III laipsnio diplomais. 7a klasės mokiniui D. Stalioraičiui atsiųstas II laipsnio diplomas už gerai atliktą anglų kalbos testą, o jo bendraklasei R. Kvasniauskaitei ‒ I laipsnio diplomas už nepriekaištingai atliktą anglų kalbos testą. II laipsnio diplomais įvertintos šios mokinės matematikos ir istorijos žinios. Septintokas D. Laukaitis gavo III laipsnio diplomą už biologijos testo atlikimą, o jo brolis T. Laukaitis sulaukė to paties laipsnio diplomo už išspręstas matematikos užduotis. Jų bendraklasio E. Milinausko biologijos, informacinių technologijų ir fizikos žinios įvertintos II laipsnio, o matematikos ‒ III laipsnio diplomais. 9a klasės mokinys D. Rekašius apdovanotas II laipsnio diplomu už matematikos užduočių atlikimą.
Sveikiname prizinių vietų laimėtojus ir linkime sėkmės pavasario sesijoje, kuri vyks kovo mėnesį!

Skip to content