Mokykloje vykdomas ERASMUS + KA1 darbuotojų mobilumo projektas „Lyderystė – raktas į sėkmingą ateitį“

2021 m. mokykla paruošė paraišką ir laimėjo Erasmus+ KA1 darbuotojų mobilumo projektą, finansuojamą iš ES tikslinių fondų.
Projekto tikslas – pagilinti mokyklos administracijos ir pedagogų kompetencijas bei įgūdžius mokinių lyderystės ugdymo srityje siekiant gerinti mokyklos ugdymo proceso kokybę ir mokinių mokymosi rezultatus. Projekto metu į kvalifikacijos kėlimo kursus Europoje galės išvykti 4 mūsų mokyklos pedagogai. Jie turės galimybę susipažinti su kitų šalių švietimo sistemomis, tobulins savo kompetencijas reikalingas mokinių kritinio mąstymo ugdymui, projektinių darbų rengimui, pamokų proceso turinio tobulinimui, o taip pat ieškos partnerių mūsų mokinių projektiniams darbams vykdyti ir bendradarbiauti ateityje.

Patirtis Kroatijoje

Patirtis Olandijoje

Skip to content