Minėjome Tarptautinę tolerancijos dieną

Trečią lapkričio mėnesio savaitę mūsų mokyklos bendruomenė aktyviai įsitraukė į pilietinę iniciatyvą „Tolerancijos švyturys“. Per istorijos pamokas 5‒8 klasių mokiniai dalyvavo pokalbyje-diskusijoje „Tolerancija įvairiais istorijos laikotarpiais”. Jiems taip pat buvo vedamos dorinio ugdymo pamokos „Įžiebkime Tolerancijos švyturį šviesesnei rytdienai”. Klasės valandėlių metu su auklėtiniais ne tik kalbėta apie pakantumą, bet ir piešiami, iš įvairių medžiagų gaminami Tolerancijos švyturiai, kurie vėliau buvo eksponuojami mokyklos koridoriuje. Mokiniai suprato, kad tolerancija suteikia žmonėms gebėjimą visuomenėje gyventi taikiai, priimti vieniems kitus, paisyti kitokių požiūrių taip, kaip švyturys padeda laivams nepaklysti ir naviguoti jūroje. Pirmo aukšto koridoriuje buvo parengtas informacinis stendas „Lapkričio 16-oji ‒ Tarptautinė …

Plačiau

Sportas sutelkė mokinius ir jų tėvus

Lapkričio 14-osios vakarą penktokai, jų tėvai ir mokytojai rinkosi į mokykloje vykusias draugiškas estafečių varžybas. Jų tikslas ‒ ne tik suvienyti 5a ir 5b klasių mokinius, ugdyti kolektyviškumo jausmą, skatinti tėvus aktyviai dalyvauti mokyklos gyvenime, bet ir propaguoti sveiką gyvenseną, skiepyti meilę sportui. Sporto salėje penktokai susirinkusiesiems parodė, kokių rikiuotės ir kovinės savigynos elementų jau yra išmokę. Abiejų penktų klasių mokiniai ir jų tėvai sudarė keturias komandas, kurios ištvermingai ir greitai įveikė rungtis: bėgo mušdami į grindis kamuolius, perkėlė juos iš vieno gimnastikos lanko į kitą, rideno tarp kojų ir perdavė virš galvų, šokavo įsilipę į maišus. Po to susirinkusieji …

Plačiau

Su mokiniais bendravo psichologas

Lapkričio 11 ir 13 dienomis mokykloje atskirai su visų klasių mokiniais susitiko Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos psichologas M. Radušis. 5‒8 klasių mokiniai grupėse skaitė ir aptarė teksto ištrauką, žodžiu atsakė į pateiktus klausimus. Po to jie dalyvavo pokalbyje-diskusijoje apie tinkamą kadeto elgesį viešojoje erdvėje, garbės principus. Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos ugdytiniai suprato, kaip svarbu yra saugoti kadeto garbę, elgtis taip, kad savo veiksmais nežemintų nei mokyklos, nei savo gero vardo.

Jūrininkų vizitas

Lapkričio 13 dieną mūsų mokykloje lankėsi Lietuvos jūrininkų sąjungos vadovas P. Bekėža ir jūrų kapitonas S. Šiaučiūnas. Svečiai 6 klasės mokiniams kalbėjo apie savo profesinę karjerą, nurodė, kokiose mokymo įstaigose reikia baigti mokslus, kad taptum jūrininku ar kitu jūrinio sektoriaus specialistu, kokios yra įsidarbinimo galimybės Lietuvoje ir tarptautinėje darbo rinkoje. Jūrininkai taip pat pasakojo apie įmonės „DFDS Seaways“ veiklą Lietuvoje ‒ į Vokietiją ir Švediją jūrų keltais vykdomą keleivių ir krovinių gabenimą. Taip pat buvo pristatytas skulptoriaus K. Pūdymo ir architekto M. Zabarausko sukurtas paminklas „Albatrosas“, skirtas žuvusiems Lietuvos jūrininkams ir nuskendusiems laivams atminti. Mokiniai ir mokytojai pakviesti Europos jūrų …

Plačiau

Nugalėjo draugystė

Lapkričio 12 dieną į mokyklos sporto salę sugužėjo septintos klasės mokiniai ir jų tėvai. Čia vyko draugiškos estafečių varžybos.

Plačiau

Pažintinė kultūrinė veikla neįprastose erdvėse

Spalio 25-ąją, netradicinio ugdymo dieną, Jūrų kadetų mokyklos mokiniams organizuoti užsiėmimai, skaitytos paskaitos, kurių metu jie gilino žinias apie jūreivystę, laivybą ir karybą, taip pat ruošėsi artėjančiai mirusiųjų pagerbimo dienai, mokėsi formuoti palankų klasės mikroklimatą. Penktokai susitiko su Vakarų (Jūros) šaulių 3-iosios rinktinės jaunųjų šaulių vadu A. Žukausku, kuris demonstravo vaizdo medžiagą apie Lietuvos šaulių sąjungos istoriją, pasakojo apie šios organizacijos veiklą. Vėliau penktos klasės kadetai lankėsi Lietuvos jūrų muziejuje ir dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Vėjų uostas“, kurio metu sužinojo apie vėjo teikiamą naudą bei daromą žalą, pagilino žinias apie žmonijos laivybos pradžią, didžiuosius geografinius atradimus, pasiektus plaukiant laivais. Jie taip pat vaikščiojo po …

Plačiau

Sportas suvienija

Sportuoti – sveika ir smagu. O jeigu dar  kartu su tėvais! Spalio 24 dieną mokyklos sporto salėje vyko draugiškos šeštos klasės kadetų ir jų tėvų sporto varžybos. Prieš varžybas šeštokai pademonstravo jau išmoktus rikiuotės ir kovinės savigynos elementus. Vėliau, susiskirstę į keturias mišrias komandas, susirinkusieji turėjo įveikti šias rungtis: nubėgti iki žymos ir grįžti atgal badmintono rakete mušinėdami kamuoliukus, apeiti sustatytus kuolelius grindimis varydami kamuolį, iki salės vidurio nušuoliuoti atsisėdę ant gimnastikos kamuolių, vieną po kitos sudėlioti plastiko lėkšteles. Dalyvavimo estafetėse metu buvo fiksuojamas laikas. Susumavus rezultatus, paaiškėjo, kad geriausiai sekėsi trečiai komandai, tačiau garsių plojimų, pagyrų už atkaklumą bei …

Plačiau

Aštuntokų vizitas į lauko šaudyklą

Spalio 18 dieną, po pamokų, 8 klasės mokiniai su neformaliojo švietimo skyriaus vedėju A. Piepaliumi bei neformaliojo švietimo mokytojais J. Gorbunov ir R. Praleika vyko į Klaipėdos rajone esančią lauko šaudyklą „Poškų šaulys“. Išklausę instruktažo, kaip elgtis su įvairaus kalibro ginklais, mokiniai ir mokytojai išbandė savo regėjimo aštrumą ir rankų miklumą šaudydami į įvairiu atstumu pastatytus taikinius. Mokiniai ne tik įgijo šaudybos sportiniais ginklais teorinių žinių, bet ir pritaikė jas praktiškai.

Dalyvavome varžybose „Senamiesčio orientavimosi ralis 2019“

Spalio 15 dieną 6−8 klasių mokiniai su kūno kultūros mokytoja I. Žurauskaite vyko į Klaipėdos senamiestį. Skvere prie Jono kalnelio tądien buvo vykdomas „Senamiesčio orientavimosi ralis 2019“. Dalyviai atkakliai varžėsi rungtyje „Senamiesčio skulptūrų ralis“. Komandos po penkis narius dviejose amžiaus grupėse pagal pateiktas nuorodas turėjo kuo greičiau rasti reikiamas skulptūras, naudodamos QR kodų nuskaitymo programėlę, surinkti informaciją ir atsakyti į klausimus. Estafetės „Senamiesčio mikrosprintas“ metu mokinių komandos turėjo per 45 minutes rasti žemėlapyje pažymėtus punktus. Mūsų mokyklai atstovavusioms penkioms komandoms buvo įteikti varžybų organizatorių, Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro darbuotojų, padėkos raštai.

Dalyvavome Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamine

Spalio 3 dieną septyniolika mūsų mokyklos 5‒8 klasių mokinių dalyvavo Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamino pirmajame etape. Jie turėjo atsakyti į trisdešimt testo tipo klausimų. Tradiciškai šį egzaminą organizavo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. Šiemet organizatorių pasirinktas šūkis ‒ „Baltijos keliu – į nepriklausomą Lietuvos valstybę!” Antrasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzamino etapas bus vykdomas spalio 17 dieną.

Skip to content