Dalyvavome viktorinoje, skirtoje Klaipėdos krašto dienai

Sausio 15 dieną, minėdami 98-ąsias Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos metines, mūsų mokyklos mokytojai ir mokiniai dalyvavo virtualioje viktorinoje „Sausio įvykiai Klaipėdoje 1923 metais“, kurią organizavo Mažosios Lietuvos istorijos muziejus. Nuotoliniu būdu per ribotą laiką dalyviai turėjo atsakyti į penkiolika klausimų. Organizatoriai trims viktorinos prizininkams dovanos muziejaus išleistas knygas.

Organizavome Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5‒8 klasių mokinių virtualų konkursą „Lietuva ‒ jūrinė valstybė“

Klaipėdos jūrų kadetų mokykla kartu su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi organizavo virtualų konkursą ,,Lietuva – jūrinė valstybė“. Šiame renginyje buvo pakviesti dalyvauti Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–8 klasių mokiniai, kurie turėjo sukurti temos „Lietuva – jūrinė valstybė“ interpretaciją piešdami piešinį ar plakatą, kurdami filmuką. Sulaukėme daug darbų piešinio ir plakato kategorijoje, todėl juos teko skirti į dvi grupes pagal mokinių amžių: 5–6 ir 7–8 klasių. Komisija, sudaryta iš organizatorių bei rėmėjų atstovų, išrinko, jų nuomone, geriausius darbus kiekvienoje kategorijoje. Pirma vieta 5‒6 klasių mokinių grupėje skirta dešimtmetės Klaipėdos karalienės Luizės dailės studijos ,,Varsa“ ugdytinės darbui, antra vieta …

Plačiau

Prisidedame prie Lietuvos jūrų muziejaus idėjų jaunimui įgyvendinimo

Lietuvos jūrų muziejus dalyvauja projekte „Klaipėda – Europos jaunimo sostinė 2021“. Mūsų mokykla taip patprisideda prie muziejaus idėjų jaunimui įgyvendinimo. Gruodžio mėnesio 11 dieną mokytojai ir mokiniai nuotoliniu būdu dalyvavo renginyje „14 m³ 2050 Baltijos ‒ distopija ar realybė?“ ir gavo užduotį parengti pristatymą tema ,,H₂O detektyvas. Tyro vandens lašo paieškos. Apie vandens kokybę“. Sausio mėnesio pradžioje suburta mokyklos atstovų komanda, kuri jį rengs. Nuspręsta pasidomėti Klaipėdos vandens telkinių kokybe, Kuršių marių ir Baltijos jūros ekologine būkle, o surinktus duomenis panaudoti kuriant meniškai apipavidalintą 6‒10 minučių trukmės vaizdo medžiagą. Parengtą pristatymą mūsų mokyklos komanda pademonstruos jaunimo forume, vyksiančiame vasario 26 …

Plačiau

Minėjome Laisvės gynėjų dienos trisdešimtmetį

Sausio 13-ąją mūsų mokyklos mokiniai, jų tėvai ir mokytojai prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“ ‒ ryte ant mokyklos pirmo aukšto ir jos bendruomenės narių namų palangių degė žvakutės. Tądien vykusių istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros bei etikos pamokų metu buvo pagerbti laisvės gynėjai, prisiminti 1991 metų sausio mėnesio įvykiai, kuomet vienybės ir laisvės troškimo vedini Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę. Taip pat mokiniai žiūrėjo dokumentinę vaizdo medžiagą, skaitė ir aptarė dalyvių liudijimus, raštu samprotavo pagal laisvės gynėjo ir fotomenininko Z. Bulgakovo 1991 metų sausio mėnesį prie Vilniaus televizijos bokšto darytas nuotraukas, piešė ir kūrė koliažus tema „Lietuvos …

Plačiau

Padėka

Dėkojame visiems, atsiliepusiems į kreipimąsi finansiškai paremti Jūrų kadetų mokyklą, siekiančią įsigyti mokomąjį laivą. Šiuo metu tikslinės paramos gauta 3235 Eur. Didžiąją dalį lėšų skyrė įmonės ir organizacijos (Lietuvos jūrininkų sąjunga, Jūrų krovinių kompanija), trečdalį – privatūs asmenys: kadetų tėvai ir kiti klaipėdiečiai,  mokyklos pedagogai. Nuoširdžiai dėkojame mus išgirdusiems ir parėmusiems. Tačiau lėšų dar nepakanka, todėl primename nespėjusiems to padaryti, jog lėšų paramai galite pervesti į mokyklos paramos sąskaitą Nr. LT174010042300026149  Luminor banke, paskirties laukelyje būtinai nurodant „Mokomojo laivo įsigijimui“. Jūsų geranoriškumas ir parama padės kadetų ir juos ugdančių pedagogų svajonei tapti realybe. Dėkojame už Jūsų paramą.

Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną, minėkime kartu visuotine pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kviečia Lietuvos švietimo įstaigas, valstybės institucijas, organizacijas bei visus geros valios žmones paminėti prieš trisdešimt metų pasiektą pilietinę pergalę prieš agresorių ir prisijungti prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“.  Kviečiame visoje Lietuvoje, visus kartu, 2021 metų sausio 13 d. 8.00 valandą dešimčiai minučių languose uždegti vienybės ir atminimo žvakutes. Pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ prisimenamas 1991 metų sausis, kai vienybės ir laisvės siekio vedini  Lietuvos piliečiai pasiekė istorinę pergalę.  Tauta atsilaikė prieš sovietinių okupantų ir vietinių kolaborantų agresiją bei bandymą karine jėga įvykdyti perversmą ir apgynė atkurtos valstybės …

Plačiau

Per matematikos pamokas penktokai kūrė virtualias snaiges

Prieš didžiąsias metų šventes, per matematikos pamokas, mūsų mokyklos 5a ir 5b klasių mokiniai kūrė virtualias snaiges. Naudodamiesi programa „Paper Snowflake Maker“, kompiuterio pelyte ant trikampio, esančio virtualioje piešimo lentoje, penktokai braižė įvairias formas, geometrines figūras ir stebėjo, kokios šešiakampės snaigės buvo ,,iškarpytos“.Ši veikla mokiniams leido ne tik pagilinti geometrijos žinias, bet ir ugdė jų kūrybiškumą, sustiprino švenčių laukimą.

Besibaigiančių metų klasės valandėles skyrėme artėjančioms šventėms

Prieš prasidedant mokinių žiemos atostogoms, klasių auklėtojai ir mokiniai nuotoliniu būdu prisiminė svarbiausius įvykius, aptarė pasiekimus. Taip pat buvo žiūrimi kalėdiniai filmukai, sprendžiami kryžiažodžiai, žaidžiami žaidimai, prisimenama, kaip Kalėdas šventė mūsų protėviai, kokias esame išlaikę pagoniškas ir perėmę krikščioniškas tradicijas, sakomi linkėjimai vieni kitiems, kalbama apie dovanėles, kurias vaikai norėtų rasti po Kalėdų eglutėmis namuose. Klasės valandėlių metu mokiniai bei mokytojai buvo ne tik linksmai nusiteikę, bet ir šventiškai pasipuošę.

Organizavome kalėdinių eglučių nuotraukų konkursą „Mano Kalėdos“

Nuo gruodžio 11 iki 21 dienos mūsų mokyklos ,,Facebook“ paskyroje buvo talpinamos bendruomenės narių ‒ mokytojų, mokinių ir jų tėvelių ‒ namus puošiančių kalėdinių eglučių nuotraukos. Už jas buvo galima balsuoti ‒ skirti patiktukus. Daugiausiai jų surinko 6a klasės mokinės Emilijos Vaitkutės nuotraukoje įamžinta eglutė. Nepastebėta neliko ir 7a klasės mokinio Tautvydo Valantino namus puošianti kalėdinė žaliaskarė. Grįžus į mokyklą po karantino, šiems mokiniams bus įteikti diplomai ir prizai. Plačiau žiūrėkite čia: https://www.facebook.com/search/top?q=klaip%C4%97dos%20j%C5%ABr%C5%B3%20kadet%C5%B3%20mokykla

Skip to content