Per klasių valandėles su mokiniais bendravo psichologė

Paskutinę vasario mėnesio savaitę, per klasių valandėles, su mokiniais nuotoliniu būdu bendravo mūsų mokyklos psichologė I. Martinkienė. Specialistė juos mokė pažinti karantino metu kylančias neigiamas emocijas ir su jomis tvarkytis. Ji patarė laikytis dienotvarkės, užsiimti mėgstama veikla po pamokų, bendrauti su draugais virtualiai. I. Martinkienė padrąsino mokinius apie savo išgyvenimus kalbėtis su šeimos nariais, klasės auklėtoja, o, reikalui esant, susisiekti su „Vaikų linijos“ ar „Jaunimo linijos“ konsultantais.

Skip to content