Pasirašyta mokyklos bendradarbiavimo su Karinėmis jūrų pajėgomis sutartis

Spalio 14 dieną Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos direktorė G. Skunčikienė ir Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų vadas jūrų kapitonas G. Premeneckas pasirašė neterminuotą įstaigų bendradarbiavimo sutartį. Joje numatyta, kad Klaipėdos jūrų kadetų mokykla įsipareigoja organizuoti su jūrų kadetų ugdymu susijusius renginius, skatinti ir rūpintis mokinių patriotinėmis vertybėmis ir pilietiškumo samprata, puoselėti Lietuvos kariuomenės ir Karinių jūrų pajėgų istorinę atmintį, prisidėti prie šios institucijos iniciatyvų ir projektų. Karinės jūrų pajėgos įsipareigojo padėti organizuoti jūrų kadetų karinį rengimą, teikti mokiniams su jūreivyste susijusias teorines ir praktines žinias, sudaryti galimybę aplankyti šios kariuomenės dalies struktūrinius padalinius, skirti specialiuosius jūrų kadetų globėjus, taip pat specialistus, gebančius supažindinti bei perteikti mokiniams teorines ir praktines žinias, susijusias su Lietuvos kariuomenės ir Karinių jūrų pajėgų atliekamomis funkcijomis, talkinti mokyklai mezgant ryšius su Vakarų Europos kadetų mokyklomis.

Skip to content