Pagerbėme jūrų kapitono Liudviko Stulpino atminimą

Gruodžio 4 dieną mūsų mokyklos atstovai vyko prie Kopgalio kapinėse esančio jūrų kapitono L. Stulpino kapo. Ten jie stovėjo garbės sargyboje ir dalyvavo kapitono pagerbimo ceremonijoje.

Skip to content