Netradicinio ugdymo dieną skyrėme žalingų įpročių prevencijai ir aplinkos tvarkymui

Balandžio 26-ąją, netradicinio ugdymo dieną, buvo vykdoma psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencinė programa „Savu keliu“. Penktų, šeštų, aštuntų, devintų ir dešimtų klasių mokiniams vestos klasės valandėlės „Priklausomybėms sakome „Ne“!“, kurių metu žiūrėti ir aptarti filmai, žaisti žaidimai, spręsti kryžiažodžiai. Septintokai dalyvavo ekologijai skirtoje klasės valandėlėje „Saugok gamtą“, po kurios ėjo tvarkyti mūsų mokyklai priskirtos miesto teritorijos. Netradicinio ugdymo dieną 5‒10 klasių mokiniams taip pat vestas edukacinis užsiėmimas „Riterija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“ pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos programą „Kultūros pasas“. Jo metu mokiniai susipažino su XIV–XV amžių karyba, pažvelgė į riterių kasdienybę ir jų karo meną. Edukatoriai pagilino užsiėmimo dalyvių žinias apie Vytauto Didžiojo laikais susiformavusį LDK riterijos luomą, kuris savo visuomenine padėtimi ir funkcijomis niekuo nesiskyrė nuo Vakarų Europos riterijos. Netradicinio ugdymo dieną mokiniai praleido turiningai ir prasmingai.

Skip to content