Mokykloje lankėsi dvasininkas

Gruodžio 15 dieną mūsų mokykloje lankėsi vienuolis kapucinas V. G. Tamošauskas. Per tikybos pamokas jis bendravo su mokiniais.

Brolis jiems kalbėjo apie gyvenimo prasmę, tikėjimą ir Dievą. Daug dėmesio buvo skirta priklausomybių temai ir religijos pagalbą jų atsisakant. Dvasininkas pasveikino mokinius su artėjančiomis šventomis Kūčiomis ir Kalėdomis.

Skip to content