Mokslo metus pradėjome iškilmingai

Rugsėjo 1 dieną Lietuvininkų aikštėje vykusioje pirmojoje pamokoje dalyvavo mūsų mokyklos 9‒11 klasių mokiniai. Vieni jų stebėjo renginį, o kiti nešė Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos, Klaipėdos gimtadienio ženklu pažymėtas ir Klaipėdos miesto vėliavas. Tradiciškai mokyklos bendruomenės nariai Mokslo ir žinių dieną rinkosi Klaipėdos piliavietės teritorijoje. Mokiniai dalyvavo iškilmingoje rikiuotėje. Sugiedojus Lietuvos valstybės himną, mokyklos vėliavą į aikštę įnešė mūsų mokyklos dešimtokas J. Valeika. Priesaikos tekstą skaityti buvo patikėta vienuoliktos klasės mokiniui T. Žemguliui, o visų prisiekiančiųjų vardu priklaupus pagerbti mokyklos vėliavą ‒ šeštokui M. Ragovenko-Bilertui. Mokiniai, kurie mokykloje pradėjo mokytis praėjusiais mokslo metais, davė priesaiką. Prisiekusius kadetus palaimino Klaipėdos įgulos ir Karinių jūrų pajėgų kapelionatų kapelionas mjr. R. Monstvilas. Susirinkusiesiems grojo Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų orkestras. Sveikinimo kalbas sakė Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vykdanti įstaigos vadovo funkcijas E. Liaučienė, Klaipėdos miesto savivaldybės meras V. Grubliauskas, Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų vadas jūrų kapitonas G. Premeneckas, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė V. Kazakauskienė. Už aukštus mokymosi rezultatus, aktyvų ir sėkmingą dalyvavimą mokyklos gyvenime ir visuomeninėje veikloje mokiniams įteikti medaliai. „Vėjų rožės” medaliu už jūrų kadeto vardo puoselėjimą, pavyzdingą mokymąsi, nepriekaištingą elgesį, kilnumą ir draugiškumą apdovanota 8a klasės mokinė R. Kvasniauskaitė. „Plunksnos ir kalavijo” III laipsnio medalis už jūrų kadeto vardo puoselėjimą ir aukščiausius mokymosi rezultatus įsegtas 6b klasės mokinei L. Vozbutaitei. „Sidabrinio delfino” medaliais už jūrų kadeto vardo puoselėjimą, kilnų, drąsų poelgį, draugiškumą ir asmeninį pavyzdį apdovanoti 8b klasės mokinys V. Čepas bei dešimtokai P. Premeneckas, A. Lukaševičiūtė. „Sidabrinio šturvalo“ medalis už jūrų kadeto vardo puoselėjimą, asmeninį pavyzdį ir nepriekaištingą vadovavimą laivo įgulai įsegtas vienuoliktokui T. Žemguliui. „Sidabrinio irklo“ medalis už jūrų kadeto vardo puoselėjimą, asmeninį pavyzdį ir nepriekaištingą vadovavimą valties įgulai atiteko 7a klasės mokiniui J. Tijūnaičiui. „Jūrų erelio plunksnos” medalis už nuopelnus šviečiant, mokant ir auklėjant jaunąją kartą jūrine dvasia įsegtas technologijų mokytojai A. Pluščiauskienei. Medalius mokyklai dovanojo UAB „Skaila”. Mokslo metų pradžia Klaipėdos jūrų kadetų mokykloje buvo paskelbta trimis patrankos salvėmis.

Skip to content