Mokslo metų pradžios šventė

Rugsėjo 1-ąją Lietuvininkų aikštėje vykusios pirmosios pamokos „Naujieji mokslo metai Klaipėdoje“ metu mūsų mokyklos mokiniai nešė Klaipėdos miesto vėliavą.
Šiemet, kaip ir pernai, mokyklos bendruomenės nariai Mokslo ir žinių dieną rinkosi Klaipėdos piliavietės teritorijoje. Mokiniai dalyvavo iškilmingoje rikiuotėje. Susirinkusiesiems giedant Lietuvos valstybės himną, mokyklos direktorės gairelę kėlė Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų kariai. Mokyklos vėliavą į aikštę įnešė mūsų mokyklos septintokai. Priesaikos tekstą skaityti buvo patikėta dešimtokui T. Žemguliui, o visų prisiekiančiųjų vardu priklaupus bučiuoti mokyklos vėliavą ‒ šeštokui Ą. Akmenskiui. Mokiniai, kurie prie mūsų mokyklos bendruomenės prisijungė praėjusiais mokslo metais, pasipuošę ceremonijų uniformomis, davė priesaiką. Prisiekusius kadetus palaimino Klaipėdos įgulos ir Karinių jūrų pajėgų kapelionatų kapelionas mjr. R. Monstvilas. Sveikinimo kalbas sakė Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos direktorė G. Skunčikienė, Klaipėdos miesto savivaldybės mero pavaduotojas A. Cesiulis, Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų vadas jūrų kapitonas G. Premeneckas, Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės vadas pulkininkas leitenantas L. Idzelis ir Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė I. Milkontė.
Už aukštus mokymosi rezultatus, aktyvų ir sėkmingą dalyvavimą mokyklos gyvenime ir visuomeninėje veikloje mokiniams įteikti medaliai. „Vėjų rožės” medaliu už jūrų kadeto vardo puoselėjimą, gerą mokymąsi, nepriekaištingą elgesį, kilnumą ir draugiškumą apdovanota 9a klasės mokinė A. Lukaševičiūtė. „Plunksnos ir kalavijo” I laipsnio medalis už jūrų kadeto vardo puoselėjimą ir aukščiausius mokymosi rezultatus įsegtas 7a klasės mokinei R. Kvasniauskaitei, II laipsnio ‒ 10a klasės mokiniui T. Žemguliui, o III laipsnio ‒ septintokei E. Vaitkutei. „Sidabrinio delfino” medaliais už jūrų kadeto vardo puoselėjimą, drąsų poelgį, draugiškumą ir asmeninį pavyzdį apdovanoti 9a klasės mokinys J. Valeika, 10a klasės mokiniai K. Mežetis ir T. Žemgulis. „Jūrų erelio plunksnos” medalis už nuopelnus ugdant jaunąją kartą jūrine dvasia įsegtas matematikos mokytojai A. Šaučiūnienei. Medalius mokyklai dovanojo UAB „Skaila”.
Mokslo metų pradžia Klaipėdos jūrų kadetų mokykloje buvo paskelbta trimis patrankos salvėmis.
Džiaugiamės, kad iškilminga kadetų priesaikos ir apdovanojimų ceremonija, Mokslo ir žinių dieną vykstanti Klaipėdos piliavietės teritorijoje, tapo gražia ir prasminga mūsų mokyklos tradicija.

Skip to content