Mokėmės gesinti laivo gaisrą

Spalio 20 dieną mūsų mokyklos 10a klasės mokiniai lankėsi Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje. Gaisro gesinimo demonstravimo laboratorijoje jie susipažino su  priešgaisrinės saugos ir gaisrų gesinimo ypatumais, mokėsi asmeninio išgyvenimo technikos. Mokiniams buvo parodyti specializuoti treniruokliai. Apsivilkę ugniagesio apsauginius kostiumus, užsidėję šalmus ir respiratorius, jie turėjo galimybę patys gesinti imituotą gaisrą.

Skip to content