Minėjome Tarptautinę žmogaus teisių dieną

Gruodžio 9 dieną istorijos mokytoja E. Liaučienė ir socialinė pedagogė A. Pluščiauskienė 5‒8 klasių mokiniams vedė pamokas, skirtas Tarptautinei žmogaus teisių dienai. Jų metu buvo rodoma vaizdo medžiaga ir diskutuojama apie tai, ką galima padaryti, kad Lietuvoje būtų gera gyventi visų tautybių, rasių, tikėjimų, lyčių, socialinės padėties, įsitikinimų ir pažiūrų žmonėms. Mokiniams taip pat buvo primintos jų teisės ir pareigos, paaiškinta, kad šių metų lapkričio 20 dieną suėjo 30 metų nuo Jungtinių tautų vaiko teisių konvencijos, kuri nustato civilines, politines, ekonomines, socialines ir kultūrines teises ir kurios laikomasi 192 pasaulio šalyse, priėmimo.
Mokiniai savo teises surašė ant iš popieriaus iškirptų plaštakų, kurios kelias dienas buvo eksponuojamos koridoriuje.

Skip to content