Minėjome Tarptautinę tolerancijos dieną

Lapkričio 16 dieną mokykloje buvo minima Tarptautinė tolerancijos diena. Ryte mokiniai ir mokytojai Vėliavos aikštėje dalyvavo žaibiškame sambūryje „Namai ten, kur gera ir smagu“. Aktų salėje buvo eksponuojami atskirų klasių sukurti plakatai, kuriuose pavaizduotas šių metų Tarptautinės tolerancijos dienos simbolis ‒ namas. Dorinio ugdymo, istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros pamokų, klasės valandėlių metu su mokiniais buvo kalbama apie tai, kad  žmonės visuomenėje gyvena taip, kaip daugiabutyje name, kuriame kaimynai skirtingi, bet tai netrukdo jiems bendrauti, gerbti vieniems kitus. Su vyresniųjų klasių mokiniais aptarti pavyzdžiai iš totalitarinių valstybių istorijos, kuomet daugeliu atvejų žmonės nebuvo saugūs savo namuose. Su žemesniųjų klasių mokiniais kalbėta apie pakantumą kitokiai nuomonei, pažiūroms, tikėjimui, įsitikinimams.

Skip to content