Minėjome Lietuvos valstybės atkūrimo dieną

Vasario 8‒12 dienomis, per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas, klasės valandėlę, mokiniai nuotoliniu būdu žiūrėjo bei aptarė A. Matelio ir A. Stonio filmą „Skrydis per Lietuvą“, pateiktis ,,Tai, kuo mes galime didžiuotis“, sprendė kryžiažodį, minė šaradą.

Vasario 11 dieną, po pamokų, mokiniai ir jų tėvai dalyvavo virtualioje viktorinoje „Ką žinau apie Lietuvą?“, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Komandos, kurias sudarė 2‒4 nariai, turėjo atlikti testą, parašyti atsakymus į atviro tipo ir vaizdo klausimus. Dalyvių buvo prašoma nurodyti, kada vyko konkretūs Lietuvos istorijos įvykiai, iš nuotraukų pažinti žymius lietuvius ir mūsų šalies architektūros paveldo objektus, paaiškinti valstybinių oficialių simbolių ypatumus, tarminius žodžius ir t. t. Viktorinoje daugiausiai taškų surinko 6a klasės mokinė E. Vaitkutė ir jos mama. Nuo jų ne daug atsiliko 9a klasės mokinio S. Diliūno suburta komanda. Trečia vieta pagal surinktų taškų skaičių teko 6b klasės mokiniui V. Čepui ir jo mamai.

Pamokų, klasės valandėlės ir viktorinos metu pateikta informacija leido mokiniams ne tik pagilinti žinias apie Vasario 16-ąją, kiekvienam lietuviui svarbią ir įsimintiną datą, bet ir ugdė jų patriotinį nusiteikimą, tautinį sąmoningumą.

Mokyklos „Facebook“ paskyroje taip pat buvo organizuotas nuotraukų konkursas „Kadetai švenčia Lietuvos gimtadienį“.

Skip to content