Laiškas mokyklos bendruomenei

Miela mokyklos bendruomene,

pasibaigė tretieji Jūrų kadetų mokyklos veiklos metai. Mokslo metus baigė 170 kadetų, įteikti pirmieji Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai. Pasiekėme vidurinio ugdymo programos pakopą. Mokykla vis ryškiau įsilieja į Klaipėdos miesto kultūrinį gyvenimą. Tad vasaros atostogas pradėkime džiugiai.

Smagios vasaros ir gero, turiningo poilsio visiems!

Šiuo laišku aš atsisveikinu su visais, nes paskutinė birželio mėnesio diena yra ir paskutinė mano darbo diena. Man buvo garbė būti pirmąja šios savitos ir perspektyvios mokyklos direktore.

Visai mokyklos bendruomenei dėkoju už bendrystę ir pastangas kurti patrauklią ir jaukią mokyklą, siekti pripažinimo, diegti gražias tradicijas. 

Labai tikiu šios mokyklos, vienintelės tokios Lietuvoje –  Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos – gražia ateitimi. 

Nuoširdžiai, 

direktorė Gražina Skunčikienė

Skip to content