Keičiamas mokinių rudens atostogų laikas

Informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 21 d. įsakymą Nr. V-1924 keičiamas mokinių rudens atostogų laikas:
Rudens atostogos – 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 9 d.

Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos administracija

Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-688 „Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo (Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministras, 2021 m. spalio 21 d. Nr. V-1924)

Skip to content