Kaip sekasi jūrų kadetams?

2019 metų rugsėjį duris atvėrusi Klaipėdos jūrų kadetų mokykla išskirtinė tuo, kad joje taikoma savita mokinių jūrų kadetų ugdymo sistema, apibrėžta Jūrų kadetų ugdymo sampratoje. Pagrindinis jūrų kadetų ugdymo tikslas ‒ formuoti mokinių jūrinį mentalitetą, ugdant patriotišką Lietuvos, kaip jūros valstybės, pilietį, puoselėjantį jūrinės kultūros tradicijas ir jūreivystės istoriją. Kartu su pagrindiniu, o ilgainiui ‒ ir viduriniu išsilavinimu mokiniai turi galimybę įgyti jūreivystės, laivybos, krašto gynybos žinių ir įgūdžių, susiformuoti jūrų kadetų, kaip būsimų jūrinės valstybės kūrėjų, vertybines nuostatas.

Klaipėdos jūrų kadetų mokykloje mokiniai mokosi bendrojo ugdymo dalykų, į kuriuos integruojami Jūreivystės, laivybos ir karybos pagrindų programos elementai. Vėliau prasideda neformaliojo švietimo veiklos pagal keturias programas: kovinės savigynos, išgyvenimo sausumoje ir jūroje, karinio statuto ir rikiuotės, jūreivystės bei laivybos pagrindai. Tad Jūrų kadetų mokykloje vykdoma visos dienos užimtumo veikla, organizuota taip, kad mokiniai taip pat turi galimybę paruošti namų darbus, dalyvauti įvairiuose renginiuose, susitikimuose, edukacinėse išvykose, žygiuose.

Vyksta aktyvus ir tikslingas bendradarbiavimas su jūrinėmis institucijomis ir organizacijomis: pamokose ar neformaliojo švietimo veiklose dažnai svečiuojasi šauliai, jūrininkai, taip pat mokomoji ir pažintinė veikla dažnai organizuojama kitose aplinkose. Jau pirmąją mokslo metų savaitę mokiniai vyko apžiūrėti Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Karo laivų flotilės. Jie pabuvojo karo laivuose, pabendravo su įgulų nariais. Gruodžio mėnesį mokiniai lankėsi įmonės „DFDS Seaways“ kelte „Victoria Seaways“, susipažino su įmonės „DFDS Seaways“ veikla.

Kadetai jau ne kartą vyko į Lietuvos aukštąją jūreivystės mokyklą, kurioje susipažino su mokymosi aplinka, sužinojo, kaip rengiami jūrininkai ir specialistai jūrų uostui bei su jo veikla susijusioms įmonėms, patys išbandė šešių tiltelių navigacijos treniruoklį, gilino išgyvenimo jūroje žinias, susipažino su laivo gesinimo ypatumais. Klaipėdos laivininkų mokykloje mokiniai pagilino laivybos ir jūreivystės žinias, aplankė praktinio mokymo patalpas, apžiūrėjo jose esančią įrangą ir priemones, sužinojo, kokių specialybių mokoma, kokios yra įsidarbinimo galimybės.

Mokykloje lankėsi ilgametis tolimojo plaukiojimo laivais kapitonas S. Šileris, Lietuvos jūrininkų sąjungos vadovas, Klaipėdos miesto savivaldybės Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos pirmininkas P. Bekėža, jūrų kapitonas S. Šiaučiūnas, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Lietuvos transporto saugos administracijos Jūrų departamento Hidrografijos skyriaus kapitonas, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos lektorius V. Pašinskas. Kapitonai su kadetais kalbėjosi apie savo profesinę karjerą, laivavedžių, šturmanų, bocmanų darbo specifiką, Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, jūrininkų įsidarbinimo galimybes, jūrinės kultūros puoselėjimą, Baltijos jūros dugno tyrinėjimus, navigacijos taisykles ir prietaisus.

Netradicinio ugdymo dienų metu mokiniai susitinka su Šaulių sąjungos jaunaisiais šauliais ir susipažįsta su Lietuvos šaulių sąjungos istorija bei veikla. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono kariai mokykloje organizavo ginklų parodą, su kuria susipažino ir mokiniai, ir jų mokytojai. Jos metu buvo galima išvysti įvairius ginklus, sužinoti jų techninius duomenis, susipažinti su kario uniforma ir ekipuote. Klaipėdos rajone esančioje lauko šaudykloje mokiniai turėjo galimybę ne tik įgyti šaudybos sportiniais ginklais teorinių žinių, bet ir pritaikyti jas praktiškai.

Mokyklos ugdytiniai dalyvauja edukaciniuose užsiėmimuose Lietuvos jūrų muziejuje. Klaipėdos etnokultūros centre jie klausėsi istoriko dr. V. Jokubausko paskaitos „Klaipėdos prijungimo 1923 m. karinė operacija“.

Klaipėdos jūrų kadetų mokykloje besimokantys berniukai ir mergaitės ‒ pilietiški jauni žmonės. Lapkričio 21 dieną penktokai dalyvavo iškilmingame Lietuvos kariuomenės dienos minėjime. Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos proga 5‒8 klasių mokinės dalyvavo žuvusių Klaipėdos krašto sukilimo dalyvių pagerbimo ceremonijoje, o prie paminklo vieningai Lietuvai „Arka“ iš 990 uždegtų žvakių ant laiptų sudėliojo Mažosios ir Didžiosios Lietuvos vėliavas atspindinčią instaliaciją. Žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimas mokykloje sausio 13 dieną pagerbtas prisijungus prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“, dalyvauta pilietiškumo ugdymo pamokoje „Aš prisimenu, kodėl esame laisvi“, kurios metu Lietuvos ir Klaipėdos miesto politiniai bei visuomenės veikėjai V. Čepas ir A. Grublys dalijosi prisiminimais apie 1991 metų sausio mėnesio įvykius Klaipėdoje.

Pati smagiausia neformaliojo švietimo užsiėmimų dalis ‒ žygiai. Gruodžio 6 dieną septintokai ir aštuntokai dalyvavo nevyriausybinės organizacijos „Baltijos jūros skautai“ organizuotame pėsčiųjų žygyje „Draugystės keliu 2019″ maršrutu „Karklė‒Klaipėda“. Mokiniai ne tik žygiavo, bet ir įveikė parengtą kliūčių ruožą, vaišinosi kareiviška koše, sausainiais ir arbata. Naktį iš sausio 17-osios į 18-ąją mokyklos kadetai su tėvais ir mokytojais dalyvavo devynioliktajame tradiciniame pėsčiųjų nakties žygyje „Klaipėdos sukilėlių keliais“, skirtame Lietuvos kariuomenės 30-mečiui. Žygeiviai, naudodamiesi maršruto žemėlapiais, ne tik keliavo sukilimo dalyvių keliu, bet ir susipažino su Klaipėdos rajono gyvenvietėmis, pagilino istorines žinias apie Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos karinę akciją.

Mokiniai taip pat gali dalyvauti ir kitokiose neformaliojo švietimo veiklose, pasirinkę sportinės, technologinės ar meninės krypties programas. Su jų vadovais ugdytiniai aktyviai dalyvauja miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių varžybose, pristato savo veiklą įvairių akcijų, parodų, renginių metu. Prieš didžiąsias metų šventes mokyklos bendruomenei buvo parodytas muzikinis spektaklis „Ir laivas plaukia į ateitį!“, kuriame kadetai vaidino, grojo muzikos instrumentais, dainavo.

Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos mokiniai, dalyvaudami įvairiose veiklose tiek mokykloje, tiek už jos ribų, pasisemia patirties, tampa stipresni, ištvermingesni ir drąsesni, mokosi dirbti komandoje, rodo visuomenei, kad jaunimas gali būti pilietiškas ir patriotiškas, puoselėjantis Lietuvos, kaip jūrinės valstybės, tradicijas.

Taip pat skaitykite: https://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/kaip-sekasi-juru-kadetams-1776954/

Skip to content