Iškilmingai pradėjome naujus mokslo metus

Tradicinėje Pirmosios pamokos šventėje Lietuvininkų aikštėje mūsų mokyklos mokiniams buvo patikėta nešti Lietuvos valstybės ir Klaipėdos miesto vėliavas.
Rugsėjo 1-osios vidurdienį mūsų mokyklos bendruomenės nariai susirinko Klaipėdos piliavietėje. Mokiniai dalyvavo iškilmingoje rikiuotėje. Susirinkusiesiems giedant Lietuvos valstybės himną, naujai atvykę vyresniųjų klasių mokiniai kėlė miesto vėliavą ir mokyklos direktorės gairelę. Į aikštę mokyklos vėliavą įnešė Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų kariai. Mokyklos senbuviai, pasipuošę ceremonijų uniformomis, davė priesaiką. Ją palydėjo patrankos salvės. Prisiekusius kadetus palaimino Klaipėdos įgulos ir Karinių jūrų pajėgų kapelionatų kapelionas mjr. R. Monstvilas. Sveikinimo kalbas sakė Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos direktorė G. Skunčikienė, Klaipėdos miesto savivaldybės meras V. Grubliauskas, asociacijos „Jūros veteranai” pirmininkas V. Petrulis, Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų vadas G. Premeneckas, buvęs Lietuvos kariuomenės vadas, dimisijos generolas leitenantas A. Pocius, Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja L. Prižgintienė.
Už aukštus mokymosi rezultatus, aktyvų ir sėkmingą dalyvavimą mokyklos gyvenime ir visuomeninėje veikloje mokiniams įteikti medaliai. „Vėjų rožės” medaliu už jūrų kadeto vardo puoselėjimą, pavyzdingą mokymąsi, nepriekaištingą elgesį, kilnumą ir draugiškumą apdovanotas 9a klasės mokinys T. Žemgulis. „Plunksnos ir kalavijo” I laipsnio medalis už jūrų kadeto vardo puoselėjimą ir aukščiausius mokymosi rezultatus įsegtas 6a klasės mokinei R. Kvasniauskaitei, II laipsnio ‒ 7a klasės mokinei E. Nagytei, o III laipsnio ‒ jos bendraklasei S. Slivskytei. „Sidabrinio šturvalo” medaliu Nr. 1 už jūrų kadeto vardo puoselėjimą, asmeninį pavyzdį ir nepriekaištingą vadovavimą laivo įgulai apdovanotas 6b klasės mokinys D. Laukaitis. „Sidabrinio šturvalo” medalis Nr. 2 už jūrų kadeto vardo puoselėjimą, asmeninį pavyzdį ir nepriekaištingą vadovavimą valties įgulai įsegtas 7a klasės mokinei S. Ragovenko-Bilertaitei. „Sidabrinio delfino” medaliais Nr. 1 ir Nr. 2 už jūrų kadeto vardo puoselėjimą, kilnų, drąsų poelgį, draugiškumą ir asmeninio pavyzdžio rodymą apdovanoti 7a klasės mokinys T. Romanovas ir 9a klasės mokinys S. Diliūnas. „Jūrų erelio plunksnos” medaliui lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją J. Barasienę nominavo mokyklos mokiniai. Medalius mokyklai padovanojo UAB „Skaila”.
Tikimės, kad iškilmingas priesaikos davimas piliavietėje ‒ istoriniame miesto lopšyje ‒ taps gražia ir prasminga mūsų mokyklos tradicija.

Skip to content