Iškilmingai pradėjome naujus mokslo metus

Rugsėjo 1 dieną Lietuvininkų aikštėje vykusioje pirmojoje pamokoje dalyvavo mūsų mokyklos 9‒12 klasių mokiniai.

Vieni jų stebėjo renginį, o kiti nešė Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos ir Klaipėdos miesto vėliavas. Mokyklos bendruomenės nariai tądien, vidurdienį, taip pat rinkosi Klaipėdos piliavietės aikštėje, kurioje vyko iškilminga mokyklos mokslo metų pradžios šventė bei kadetų priesaikos ceremonija. Sugiedojus Lietuvos valstybės himną, mokyklos vėliavą į aikštę įnešė devintokas D. Coppens. Pirmuosius mokslo metus mokykloje pradėjusių penktų klasių atstovai pasveikino dvyliktokus ir įteikė jiems simbolinį laivą, ant kurio denio buvo sukrautos saldžios dovanėlės su užrašytais linkėjimais. Priesaikos tekstą skaityti buvo patikėta dvyliktos klasės mokiniui T. Žemguliui, o visų prisiekiančiųjų vardu priklaupus pagerbti mokyklos vėliavą ‒ vienuoliktokui D. Slušniui. Mokiniai, kurie mokykloje pradėjo mokytis praėjusiais mokslo metais, davė priesaiką ir vietoj kepuraičių užsidėjo beretes. Prisiekusius kadetus palaimino brolis kunigas A. Kungys ir  Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų kapelionato kapelionas (Lietuvos kariuomenės Ordinariato vyresnysis kapelionas) kmdr. mgr. R. Monstvilas. Susirinkusiesiems grojo Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų orkestras. Sveikinimo kalbas sakė Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos direktorė E. Liaučienė, Klaipėdos miesto savivaldybės vicemerė V. Raugelė, Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų vadas, jūrų kapitonas G. Premeneckas, Už aukštus mokymosi rezultatus, aktyvų ir sėkmingą dalyvavimą mokyklos gyvenime ir visuomeninėje veikloje mokiniams įteikti medaliai. „Vėjų rožės“ medaliu už jūrų kadeto vardo puoselėjimą, gerą mokymąsi, nepriekaištingą elgesį, kilnumą ir draugiškumą apdovanota 9b klasės mokinė B. Patašiūtė. „Plunksnos ir kalavijo“ medaliai už jūrų kadeto vardo puoselėjimą ir aukščiausius mokymosi rezultatus įsegti 6a klasės mokinei S. Baltrūnaitei ir 7b klasės mokinei L. Vozbutaitei. „Sidabrinio delfino“ medaliais už jūrų kadeto vardo puoselėjimą, kilnų, drąsų poelgį, draugiškumą ir asmeninį pavyzdį apdovanoti 8a klasės mokinys E. Paškauskas, 8b klasės mokinė K. Krupovič bei vienuoliktokė D. Vyšniauskaitė. „Sidabrinio šturvalo“ medalis už jūrų kadeto vardo puoselėjimą, asmeninį pavyzdį ir nepriekaištingą vadovavimą laivo įgulai įsegtas taip pat vienuoliktokei A. Lukaševičiūtei. „Sidabrinio irklo“ medalis už jūrų kadeto vardo puoselėjimą, asmeninį pavyzdį ir nepriekaištingą vadovavimą valties įgulai atiteko 9a klasės mokiniui D. Stalioraičiui. „Jūrų erelio plunksnos“ medalis už nuopelnus ugdant jaunąją kartą jūrine dvasia įsegtas neformaliojo švietimo mokytojui J. Gorbunov. Medalius mokyklai dovanojo UAB „Skaila“. Mokslo metų pradžia Klaipėdos jūrų kadetų mokykloje buvo paskelbta trimis patrankos salvėmis.

Skip to content