Informacija tėvams (globėjams, rūpintojams)

Klaipėdos jūrų kadetų mokykloje nuotolinis mokymas(is) pradedamas

2020 m. kovo 30 d. (pirmadienį) 8.15 val.

Visi kadetai turi būti prisijungę prie manodienynas.lt

Mokymo(si) platformos:

 1. Manodienynas.lt,
 2. Edukaklase.lt,
 3. Elektronis paštas,
 4. Konferencinė platforma vaizdo pamokoms bus paskelbta vėliau.

Ugdymo(si) forma:

 1. Kadetai mokosi pagal kiekvienai klasei sudarytą tvarkaraštį (pridedamas).
 2. Kadetai prie mokymosi aplinkos (pirmiausia prie manodienynas.lt, vėliau kaip nurodys mokytojas) jungiasi tuo metu, kai vyksta pamoka (jeigu nėra galimybės tuo metu, jungiasi vėliau). Peržiūri, perskaito mokomąją medžiagą, konsultuojasi su mokytoju, atlieka užduotis iki mokytojo nustatytos datos. Kai vyks vaizdo pamokos, naudojant vaizdo konferenciją, mokiniai bus informuoti iš anksto ir turės tuo metu dalyvauti pamokoje.
 3. Visi kadetai turi prisijunti prie mokymosi platformos https://klase.eduka.lt/. Vaikai iki 14 metų registraciją turi atlikti kartu su tėvais. Kiekvienas mokinys pirmos pamokos metu manodienynas.lt žinute gaus kodą. Su kodu galės prisijungti prie konkretaus dalyko klase.eduka.lt grupės.
 4. Mokytojai konsultuoja pamokų metu ir tomis valandomis, kurios yra nurodytos pamokų tvarkaraštyje arba individualiai susitarus su mokytoju.

Lankomumas:

 • Mokinys laikomas dalyvaujančiu nuotolinėje pamokoje, kai pamokos dieną prisijungė prie mokymo(si) platformos ir parašė mokytojui žinutę, kad jis dalyvauja ir informaciją matė, suprato/nesuprato/konsultavosi/aiškinosi. Mokiniui, neatlikusiam šių veiksmų, žymima „n“ raidė.
 • Jeigu mokinys serga, apie tai informuojamas klasės auklėtojas.
 • Sergančiam ir negalinčiam dalyvauti mokymo(si) procese mokiniui mokytojas pateikia mokymosi medžiagą ir užduotis bei susitaria, kada mokinys galės užduotis atlikti ir atsiskaityti.

Gerb. tėveliai (globėjai, rūpintojai), prašome aktyviai įsijungti, bendrauti su mokytojais, padėti savo vaikams.          

Šį iššūkį įveiksime visi kartu!

Skip to content