Informacija tėvams (globėjams, rūpintojams)

Gerb. tėveliai (globėjai, rūpintojai),

prasideda nauji 2021–2022 mokslo metai. Laukiame kadetų grįžtant į mokyklą ir norime  Jus informuoti apie ugdymo proceso įgyvendinimo ypatumus 2021–2022 m.m.

Kadetai mokysis viename, jiems priskirtame kabinete:

5a klasė – 1 kabinetas (I aukštas, I korpusas),

5b klasė – 2 kabinetas(I aukštas, I korpusas),

6a klasė – 9 kabinetas (II aukštas, I korpusas),

6b klasė – 7 kabinetas (II aukštas, I korpusas),

7a  klasė – 10 kabinetas (I aukštas, II korpusas),

7b  klasė – 8 kabinetas (II aukštas, I korpusas),

8a klasė – 12 kabinetas (I aukštas, II korpusas),

8b klasė – 11 kabinetas (I aukštas, II korpusas),

9a klasė – 15 kabinetas (II aukštas, II korpusas),

10a klasė – 14 kabinetas (II aukštas, II korpusas).

Kadetų daiktų laikymas:

 • 5 ir 6 klasių kadetai viršutinius rūbus palieka rūbinėje. Mokymosi priemones ir vadovėlius

mokiniai galės laikyti kabinetuose jiems paskirtose lentynose (rekomenduojama, kad tėvai kiekvienam kadetui nupirktų plastikinę dėžę, kurioje būtų galima tvarkingai susidėti daiktus).

 • 7–10 klasių kadetai savo daiktus (vadovėlius, priemones, viršutinius rūbus ir kt.) galės palikti jiems priskirtose spintelėse. Spintelės bus prie kabinetų, kuriuose mokysis kadetai.

Judėjimo srautai:

I korpuse besimokantys kadetai (5–6 ir 7b klasės) į mokyklą patenka per pagrindinį įėjimą.

II korpuse besimokantys kadetai (7a ir 8–10 klasės) į mokyklą patenka per šonines duris, esančios už sporto salės, III korpuse.

Pertraukų metu mokiniai galės ilsėtis koridoriuose prie savo kabineto ir kieme:

 • 5–6 ir 7b klasių kadetai I korpuso I ir II aukštų koridoriuose bei vidiniame mokyklos kiemelyje (tarp I ir II korpusų),
 • 8–10 ir 7a klasių kadetai II korpuso I ir II aukštų koridoriuose bei vidiniame mokyklos kiemelyje (tarp II ir III korpusų).
 • Vaikščioti korpuse, kuriame nesimoko, be mokytojo leidimo draudžiama, išskyrus, kai reikia patekti į specializuotą kabinetą (fizikos, chemijos, technologijų, muzikos, dailės) ar sporto salę.
 • Kadetams išeiti iš mokyklos teritorijos draudžiama.

Mokiniai valgys valgykloje tik jiems paskirtu laiku:

 • 5–6 ir 7b klasių kadetams:

pietūs– po 4 pamokų, 11.45–12.05 val.,

priešpiečiai – po 2 pamokų, 9.55–10.05 val.,

pavakariai – po 6 pamokų, 13.55–14.05 val.;

 • 8–10 ir 7a klasių kadetams:

pietūs – po 5 pamokų, 12.50–12.10 val.,

priešpiečiai – po 3 pamokų, 10.50–11.00 val.,

pavakariai – po 7 pamokų, 14.50–15.00 val.

 • Pamokų metu valgykla bus vėdinama ir valoma.

Lankymasis mokykloje:

Tėvai (globėjai, rūpintojai) į mokyklą bus įleidžiami tik vizito laiką suderinę su klasės auklėtoju, dalyko mokytoju, socialiniu pedagogu, neformaliojo ugdymo instruktoriumi, administracija. Mokykloje vykdoma atvykusių asmenų registracija, privaloma dėvėti kaukes.. 

 • Kadetų tėvai (globėjai, rūpintojai) pasirūpina, kad vaikai turėtų dezinfekcinių servetėlių, veido kaukes. Kaukės dėvimos uždarose patalposetiek pamokų, tiek pertraukų metu. Kaukių leidžiama nedėvėti, kai mokiniai sportuoja, veiklų, kurių negalima atlikti būnat su kauke, vykdymo metu.
 • Kadetų tėvai (globėjai, rūpintojai) pasirūpina, kad vaikai, turintys peršalimo požymių ir karščiuojantys, neitų į mokyklą. Apie mokinio neatvykimą į mokyklą informuoti klasės auklėtoją.
 • Kadetui blogai pasijutus arba sukarščiavus mokykloje, tėvai (globėjai, rūpintojai), gavę informaciją,  nedelsiant atvyksta pasiimti vaiką iš mokyklos.

Veiklų laikas:

VeiklaLaikasPastabos
Mokyklos rikiuotė. Vėliavos pakėlimas8.00 – 8.15 val.Pirmadieniais
1 pamoka8.15 –  9.00 val.Pirmadienis–penktadienis
2 pamoka9.10 –  9.55 val.Pirmadienis–penktadienis
3 pamoka10.05 –  10.50 val.Pirmadienis–penktadienis
4 pamoka11.00 –  11.45 val.Pirmadienis–penktadienis
5 pamoka12.05 – 12.50 val.Pirmadienis–penktadienis
6 pamoka13.10 – 13.55 val.Pirmadienis–penktadienis
7 pamoka14.05 – 14.50 val.Pirmadienis–penktadienis
8 pamoka. Saviruoša (pamokų ruoša)15.00 – 15.45 val.Pirmadienis–ketvirtadienis
9 pamoka. Jūreivystės, laivybos ir karybos programa15.55 – 16.40 val.Pirmadienis–ketvirtadienis
10 pamoka. Jūreivystės, laivybos ir karybos programa16.50 – 17.35 val.Pirmadienis–ketvirtadienis
Mokyklos rikiuotė. Vėliavos nuleidimas14.05 val.Penktadieniais

Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos administracija

Skip to content