INFORMACIJA DĖL NUOTOLINIO MOKYMO(SI) PO MOKINIŲ RUDENS ATOSTOGŲ (mokinių rudens atostogos – 2020 m. spalio 26–30 d.)

Klaipėdos jūrų kadetų mokykloje nuotolinis mokymas(is) vyks  2020 m. lapkričio 3–6 d.

Visi kadetai turi būti prisijungę prie tamo.lt elektroninio dienyno

Mokymo(si) platformos:

  1. Tamo.lt,
  2. Google classroom,
  3. Zoom.us.

Ugdymo(si) tvarka:

  1. Kadetai mokosi pagal įprastą kiekvienai klasei sudarytą tvarkaraštį (pagal kurį mokėsi mokykloje kontaktiniu būdu).
  2. Kadetai prie mokymosi aplinkos (pirmiausia prie tamo.lt, vėliau – kaip nurodys mokytojas) jungiasi tuo metu, kai vyksta pamoka (jeigu nėra galimybės tuo metu, jungiasi vėliau). Peržiūri, perskaito mokomąją medžiagą, konsultuojasi su mokytoju, atlieka užduotis iki mokytojo nustatytos datos. Kai vyks vaizdo pamokos, naudojant vaizdo konferenciją, mokiniai bus informuoti iš anksto ir turės tuo metu dalyvauti pamokoje.
  3. Visi kadetai turi prisijunti prie mokymosi platformos Google classroom. Kiekvienas mokinys jau turi sukurtą elektroninį paštą (pvz., vardaspavardė@bendrasisugdymas.lt)  ir Google classroom paskyrą. Kadetai turi prisijungti prie visų dalykų mokytojų sukurtų grupių. Prisijungti galima patvirtinus kvietimą, gautą elektroniniu paštu (pvz., vardaspavardė@bendrasisugdymas.lt), kuris susietas su Google classroom paskyra.  
  4. Mokytojai konsultuoja pamokų metu ir tomis valandomis, kurios yra nurodytos pamokų tvarkaraštyje, arba individualiai susitarus su mokytoju.

Lankomumas:

  • Mokinys laikomas dalyvaujančiu nuotolinėje pamokoje, kai pamokos dieną prisijungė prie mokymo(si) platformos ir parašė mokytojui žinutę, kad jis dalyvauja ir informaciją matė, suprato/nesuprato/konsultavosi/aiškinosi. Mokiniui, neatlikusiam šių veiksmų, žymima „n“ raidė.
  • Jeigu mokinys serga, apie tai informuojamas klasės auklėtojas.
  • Sergančiam ir negalinčiam dalyvauti mokymo(si) procese mokiniui mokytojas pateikia mokymosi medžiagą ir užduotis bei susitaria, kada mokinys galės užduotis atlikti ir atsiskaityti.
Skip to content