Dėl priėmimo į mokyklą

Gerb. tėveliai, prašome nuo gegužės 22 d.  iki birželio 2 d. atvykti į mokyklą užpildyti prašymą ir pateikti kitus dokumentus bei pasirašyti mokymo sutartį.

Reikalingi dokumentai: 
1. Priimamų mokinių asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (jų kopijos).

2. Pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma (jeigu turite) apie nustatytus specialiuosius ugdymosi poreikius.

3. Įgyto išsilavinimo pažymėjimai ar dokumentai, liudijantys turimus mokymosi pasiekimus, jų kopijos. Jeigu mokiniai nėra baigę žemesnio lygmens ugdymo programos, išsilavinimo pažymėjimai pateikiami ją baigus.

4. Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys turi pateikti dokumentus, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos Klaipėdos rajono savivaldybė kompensuoja ūkio lėšas. Dėl šio dokumento reikia kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių (Gargždai).


Taip pat primename, kad turi būti atliktas mokinio sveikatos profilaktinis patikrinimas iki 2023 m. rugsėjo 15 d.

Dokumentai priimami nuo 7.45-12.30 val. ir nuo 13.00-15.00 val. mokyklos raštinėje, Naikupės g. 25.

Skip to content