Dalyvavome Jono Polovinsko-Budrio ir jo žmonos palaikų perlaidojimo ceremonijoje

Rugsėjo 22 dieną 6b ir 7b klasių mokiniai su klasių auklėtojomis vyko į Klaipėdos skulptūrų parką. Čia esančiose Klaipėdos miesto senosiose kapinėse jie stebėjo iškilmingą vieno iš 1923 metų sausį vykusio sukilimo organizatorių, Klaipėdos krašto gubernatoriaus, diplomato J. Polovinsko-Budrio bei jo žmonos R. Kašubaitės-Budrienės pelenų urnų, pargabentų iš Čikagos, perlaidojimo ceremoniją.

Urnos palaidotos šalia savanorių, žuvusių per Klaipėdos krašto prijungimo operaciją.

Skip to content