Dalyvavome edukacinio konkurso „Olympis 2024“ pavasario sesijoje

Kovo mėnesį mūsų mokyklos 6‒9 klasių mokiniai dalyvavo edukaciniame konkurse „Olympis 2024“.

Pavasario sesijos metu jie internetu atliko lietuvių kalbos, matematikos, informacinių technologijų, anglų kalbos, biologijos, istorijos ir geografijos užduotis. Gegužės mėnesį mokyklą pasiekė mokinių rezultatų suvestinė ir prizai. Šeštokas E. Vaitkus už sėkmingai atliktą anglų kalbos testą gavo II laipsnio diplomą. 9a klasės mokinys D. Donėla sulaukė III laipsnio diplomo už atliktas fizikos užduotis. Jo bendraklasis E. Butkus, atlikęs geografijos užduotis, sulaukė II laipsnio diplomo, o jo matematikos žinios įvertintos III laipsnio diplomu. 9a klasės mokinės E. Vaitkutės anglų kalbos žinios įvertintos II laipsnio, o lietuvių kalbos ir istorijos ‒ III laipsnio diplomais. Devintokui D. Coppens sėkmė šypsojosi anglų kalbos konkurse ‒ jam atsiųstas I laipsnio diplomas. 10a klasės mokiniui G. Bobrinec konkurso organizatoriai atsiuntė II laipsnio diplomą už sėkmingai atliktą anglų kalbos testą. Sveikiname prizinių vietų laimėtojus ir linkime sėkmės rudens sesijoje, kuri vyks lapkričio mėnesį!

Skip to content