Dalyvavome edukacinio konkurso „Olympis 2023“ rudens sesijoje

Vasario mėnesio pradžioje mokyklą pasiekė informacija apie mokinių rezultatus edukaciniame konkurse „Olympis 2023“, kuris vyko lapkričio mėnesį.

Rudens sesijos metu 6‒9 klasių mokiniai internetu atliko lietuvių kalbos, matematikos, informacinių technologijų, anglų kalbos, biologijos, istorijos, geografijos, chemijos ir fizikos užduotis. Šeštokas E. Vaitkus už sėkmingai atliktus lietuvių kalbos ir informacinių technologijų testus gavo III laipsnio, o už anglų kalbos ‒ II laipsnio diplomus. 7b klasės mokinei L. Stonytei konkurso organizatoriai atsiuntė I laipsnio diplomą už sėkmingai atliktas anglų kalbos užduotis. Jos bendraklasės L. Vozbutaitės lietuvių kalbos žinios įvertintos III laipsnio, o anglų kalbos ‒ II laipsnio diplomais. Septintokui L. Jonuškai organizatoriai už pademonstruotas puikias lietuvių kalbos ir geografijos žinias atsiuntė I laipsnio diplomus. 7b klasės mokiniui E. Šlakaičiui bus įteiktas III laipsnio informacinių technologijų diplomas. Septintokė G. Ragovenko-Bilertaitė, atlikusi lietuvių kalbos testą, laimėjo III laipsnio diplomą. Aštuntokui P. Domarkui atsiųsti II laipsnio diplomai už gerai atliktus istorijos, geografijos ir III laipsnio ‒ už lietuvių kalbos testus. III laipsnio diplomais įvertintos 8b klasės mokinės A. Skripkauskaitės lietuvių kalbos ir geografijos, o I laipsnio diplomu ‒ anglų kalbos žinios. Devintokas D. Coppens gavo I laipsnio diplomą už anglų kalbos testo atlikimą. 9a klasės mokinės E. Vaitkutės lietuvių kalbos ir anglų kalbos žinios įvertintos II laipsnio diplomais. Jos bendraklasiui M. Nevardauskui bus įteiktas II laipsnio diplomas už atliktą lietuvių kalbos testą. Devintokui E. Butkui už pademonstruotas geografijos žinias konkurso organizatoriai atsiuntė II laipsnio diplomą. Dešimtoko G. Bobrinec II laipsnio diplomais jie įvertino anglų kalbos ir biologijos žinias. Jo bendraklasei K. Liesovskajai atsiųstas I laipsnio diplomas už pademonstruotas anglų kalbos žinias ir III laipsnio diplomas ‒ už matematikos žinias.

Sveikiname prizinių vietų laimėtojus ir linkime sėkmės pavasario sesijoje, kuri vyks kovo mėnesį!

Skip to content