Dalyvavome edukacinio konkurso „Olympis 2023“ pavasario sesijoje

Kovo mėnesį mūsų mokyklos 5‒9 klasių mokiniai dalyvavo edukaciniame konkurse „Olympis 2023“.

Pavasario sesijos metu jie internetu atliko lietuvių kalbos, matematikos, informacinių technologijų, anglų kalbos, biologijos, istorijos, geografijos užduotis. Gegužės mėnesį mokyklą pasiekė mokinių rezultatų suvestinė ir prizai. Penktokas E. Vaitkus už sėkmingai atliktą informacinių technologijų testą gavo II laipsnio, o už lietuvių kalbos ir biologijos ‒ III laipsnio diplomus. 5b klasės mokinys H. Merkelis sulaukė II laipsnio diplomo, o jo bendraklasis V. Miliauskas ‒ III laipsnio diplomo už atliktas biologijos užduotis. 6a klasės mokinei S. Salomatovaitei konkurso organizatoriai atsiuntė II laipsnio diplomus už sėkmingai atliktas anglų kalbos ir lietuvių kalbos užduotis. Jos bendraklasis J. Bareika, atlikęs anglų kalbos užduotis, sulaukė I laipsnio diplomo, o L. Urbšo matematikos ir biologijos žinios įvertintos III laipsnio diplomais. 6b klasės mokinio E. Šlakaičio anglų kalbos ir biologijos žinios įvertintos II laipsnio, o informacinių technologijų ‒ III laipsnio diplomais. Jo bendraklasiui J. Grigišui organizatoriai už pademonstruotas biologijos žinias atsiuntė II laipsnio, o lietuvių kalbos ir informacinių technologijų parodytas žinias ‒ III laipsnio diplomus. Šeštokui N. Ivoškiui sėkmė šypsojosi matematikos konkurse ‒ jam atsiųstas II laipsnio diplomas. Jo bendraklasiui E. Kolesnikov organizatoriai atsiuntė III laipsnio lietuvių kalbos konkurso diplomą. 6b klasės mokinei G. Ragovenko-Bilertaitei bus įteikti I laipsnio anglų kalbos ir III laipsnio lietuvių kalbos diplomai. Šeštokė L. Vozbutaitė, atlikusi lietuvių kalbos, matematikos ir biologijos testus, laimėjo III vietos diplomus. 6b klasės mokinei L. Stonytei atsiųstas I laipsnio diplomas už puikiai atliktą anglų kalbos testą. Jos bendraklasis E. Kvietkus sulaukė I, II ir III laipsnio diplomų už anglų kalbos, lietuvių kalbos ir geografijos žinias. Septintokas P. Domarkas gavo I laipsnio istorijos konkurso diplomą. I laipsnio diplomu įvertintos 8a klasės mokinio A. Grigišo anglų kalbos, o III laipsnio diplomu ‒ lietuvių kalbos žinios. Aštuntokė R. Kvasniauskaitė gavo I laipsnio diplomus už matematikos ir geografijos testų, o III laipsnio ‒ už biologijos testo atlikimą. Jos bendraklasės E. Vaitkutės anglų kalbos žinios įvertintos II laipsnio, o lietuvių kalbos, matematikos ir geografijos ‒ III laipsnio diplomais. 8a klasės mokiniui E. Butkui atsiųsti I laipsnio diplomai už pademonstruotas puikias anglų kalbos, biologijos, geografijos ir II laipsnio diplomas ‒ už istorijos žinias. 9a klasės mokinys G. Bobrinec, atlikęs biologijos testą, sulaukė II laipsnio diplomo. Sveikiname prizinių vietų laimėtojus ir linkime sėkmės rudens sesijoje, kuri vyks lapkričio mėnesį!

Skip to content