Dalyvavome edukacinio konkurso „Olympis 2022“ rudens sesijoje

2022 m lapkričio mėnesį mūsų mokyklos 5‒10 klasių mokiniai dalyvavo edukaciniame konkurse „Olympis 2022“. Rudens sesijos metu jie internetu atliko lietuvių kalbos, matematikos, informacinių technologijų, anglų kalbos, biologijos, istorijos, geografijos, chemijos ir fizikos užduotis. Vasario mėnesį mokyklą pasiekė mokinių rezultatų suvestinė ir prizai.

Penktokas E. Vaitkus už sėkmingai atliktus anglų kalbos, matematikos ir istorijos testus gavo II laipsnio, o už lietuvių kalbos ‒ III laipsnio diplomus.

6a klasės mokinei S. Salomatovaitei konkurso organizatoriai atsiuntė I laipsnio diplomą už sėkmingai atliktas anglų kalbos užduotis. Šeštoko A. Ričkaus lietuvių kalbos žinios įvertintos II laipsnio diplomu. Jo bendraklasiams D. Krepštai ir L. Stonytei organizatoriai už pademonstruotas puikias anglų kalbos žinias atsiuntė I laipsnio diplomus. 6b klasės mokiniams J. Butrimaitei, E. Kolesnikov, G. Ragovenko-Bilertaitei ir L. Vozbutaitei bus įteikti III laipsnio lietuvių kalbos diplomai. Šeštokas J. Grigišas, atlikęs lietuvių kalbos ir informacinių technologijų testus, laimėjo II vietos diplomus, o jo biologijos žinios buvo įvertintos III laipsnio diplomu. 6b klasės mokiniui E. Šlakaičiui atsiųstas II laipsnio diplomas už gerai atliktą istorijos ir III laipsnio ‒ už informacinių technologijų testus, o jo bendraklasiui E. Kvietkui ‒ II laipsnio diplomas už atliktą biologijos testą.

III laipsnio diplomu įvertintos 8a klasės mokinio A. Grigišo informacinių technologijų žinios. Aštuntokė R. Kvasniauskaitė gavo II laipsnio diplomus už istorijos ir fizikos testų atlikimą. Jos bendraklasės E. Vaitkutės lietuvių kalbos, anglų kalbos ir istorijos žinios įvertintos II laipsnio, o geografijos, fizikos ir chemijos ‒ III laipsnio diplomais.
Sveikiname prizinių vietų laimėtojus ir linkime sėkmės pavasario sesijoje, kuri vyks kovo mėnesį!

Skip to content