Dalyvavome edukacinio konkurso „Olympis ‒ 2022“ pavasario sesijoje

Kovo mėnesį mūsų mokyklos 5‒8 klasių mokiniai dalyvavo edukaciniame konkurse „Olympis ‒ 2022“. Pavasario sesijos metu jie internetu atliko lietuvių kalbos, matematikos, informacinių technologijų, anglų kalbos, biologijos, istorijos, geografijos ir fizikos užduotis. Gegužės mėnesį mokyklą pasiekė mokinių rezultatų suvestinė ir prizai.
5a klasės mokinio J. Bareikos lietuvių kalbos, anglų kalbos žinios įvertintos I laipsnio, o matematikos ‒ III laipsnio diplomais. Jo bendraklasis R. Ramoška atliko lietuvių kalbos užduotis ir gavo III laipsnio diplomą. Tos pačios klasės mokinė S. Salomatovaitė už anglų kalbos žinias sulaukė II laipsnio, o už lietuvių kalbos ir istorijos ‒ III laipsnio diplomų. Penktoko M. Moskalčiuk informacinių technologijų žinios įvertintos II laipsnio diplomu. 5b klasės mokinys D. Nikulin puikiai atliko lietuvių kalbos, matematikos ir informacinių technologijų testus ir sulaukė I laipsnio diplomų. Jo bendraklasio E. Šlekaičio anglų kalbos žinios įvertintos II laipsnio diplomu. III laipsnio diplomą už atliktas lietuvių kalbos užduotis gavo tos pačios klasės mokinys E. Kvietkus. 5b klasėje besimokančiam J. Grigišui konkurso organizatoriai atsiuntė II laipsnio diplomą už biologijos ir III laipsnio diplomą ‒ už informacinių technologijų testų atlikimą. Jo klasės draugei L. Stonytei pavyko gauti I laipsnio diplomą už sėkmingai atliktą anglų kalbos testą. 5b klasės mokinės M. Skėrytės anglų kalbos ir istorijos žinios įvertintos I laipsnio, lietuvių kalbos ‒ II laipsnio, o biologijos ‒ III laipsnio diplomais. 5b klasėje besimokančiam Ą. Vaidaugui įteiktas I laipsnio diplomas už anglų kalbos ir II laipsnio diplomas ‒ už lietuvių kalbos užduotis. 6a klasės mokinio D. Pociaus anglų kalbos žinios įvertintos I laipsnio, o istorijos ‒ II laipsnio diplomais. Jo bendraklasis Ą. Akmenskis gavo II laipsnio diplomus už atliktus anglų kalbos ir istorijos testus, taip pat III laipsnio diplomą ‒ už matematikos testą. Toje pačioje klasėje besimokantis J. Tijūnaitis atliko anglų kalbos bei lietuvių kalbos testus ir atitinkamai gavo II ir III laipsnio diplomus. 6b klasės mokinys D. Rušinskui atsiųstas II laipsnio diplomas už istorijos ir III laipsnio ‒ už biologijos užduočių atlikimą. Jo bendraklasiui P. Domarkui įteiktas I laipsnio istorijos, II laipsnio ‒ lietuvių kalbos, biologijos ir III laipsnio geografijos diplomai. 7a klasės mokinei R. Kvasniauskaitei įteikti I laipsnio anglų kalbos ir II laipsnio matematikos, biologijos ir istorijos diplomai. Jos bendraklasei E. Vaitkutei atsiųstas I laipsnio diplomas už anglų kalbos, II laipsnio ‒ už lietuvių kalbos, matematikos, istorijos ir III laipsnio ‒ už geografijos užduočių atlikimą. Toje pačioje klasėje besimokantis A. Grigišas atliko lietuvių kalbos bei matematikos testus ir atitinkamai sulaukė I ir II laipsnio diplomų. 7b klasės mokinės B. Patašiūtės istorijos žinias konkurso organizatoriai įvertino I laipsnio, matematikos ‒ II laipsnio, o lietuvių kalbos, biologijos, geografijos ir fizikos ‒ III laipsnio diplomais. Jos bendraklasis E. Stonys sprendė matematikos uždavinius ir sulaukė II laipsnio diplomo. II laipsnio diplomą už anglų kalbos užduočių ir III laipsnio diplomą už matematikos užduočių atlikimą gavo 8a klasės mokinė M. Kerušauskaitė.
Sveikiname prizinių vietų laimėtojus ir linkime sėkmės rudens sesijoje!

Skip to content