Dalyvavome edukacijoje apie psichinės sveikatos stiprinimą

Gruodžio 2 dieną 9‒10 klasių mokiniams buvo vedama edukacija „Psichinės sveikatos stiprinimas per savęs pažinimą ir gebėjimą įveikti sunkumus“, finansuojama pagal LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Geros savijautos programą. Taikant paskaitos, individualaus bei grupinio darbo, minčių lietaus, diskusijos, dailės terapijos, relaksacijos ir refleksijos metodus, buvo siekiama mokinius supažindinti su savęs pažinimo svarba įveikiant sunkumus ir, pasitelkiant turimus bei naujai įgytus streso įveikos metodus, mokomasi didinti psichologinį atsparumą aplinkos stresoriams.

Skip to content