Advento pradžios renginys

Lapkričio 29 dieną, po vėliavos pakėlimo ceremonijos, mokyklos kieme vyko Advento pradžios renginys. Jo metu bendruomenės atstovams paaiškinta šio laikotarpio krikščioniška ir pagoniška prasmė, papasakota apie simbolius, papročius. Skaitytos eilės apie Adventą, artėjančias šventas Kūčias ir Kalėdas, uždegta pirmoji vainiko žvakė. Susirinkusiesiems linkėta ramybės, susikaupimo, susitaikymo, draugiškumo.

Skip to content